Aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld , kindermishandeling en ouderenmishandeling

Als aandachtsfunctionaris ben je binnen je organisatie onder andere het aanspreekpunt voor je collega’s als het gaat om de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Alle organisaties die werken met de Wet Meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams en gemeenten, zijn verplicht om te werken volgens de wet meldcode en hiervoor een protocol te hebben.


Organisaties kiezen vaak voor het aanstellen van een deskundige op dit gebied, een aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris is een belangrijke spil bij het implementeren, handelen en borgen van de meldcode en opstellen van een protocol.


TACTiV biedt de 3-daagse training aandachtsfunctionaris aan, geaccrediteerd door het SKJ en gecertificeerd bij Hobéon.

De training kan binnen een organisatie gegeven worden (incompany) als er meerdere aandachtsfunctionarissen getraind moeten worden. Of mensen kunnen zich inschrijven voor de open-inschrijving-training, waar deelnemers uit verschillende organisaties aan meedoen. Neem eens een kijkje op de pagina aanbod voor de meest actuele data.


Als aandachtsfunctionaris kan je na de training een actieve bijdrage leveren aan de implementatie/opnieuw onder de aandacht brengen van de Wet Meldcode binnen je organisatie en kan je rond dit thema fungeren als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau, en bij de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan de Wet verplichte Meldcode verbonden zijn. Daarnaast heb je als aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega’s als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of mishandeling.
Deze training is ook als lessenserie voor studenten MBO, HBO en universitair onderwijs beschikbaar.
Na de training kunnen deelnemers zichzelf binnen de organisatie als aandachtsfunctionaris positioneren, de meldcode op de juiste wijze implementeren en collega’s begeleiden in het nemen van de juiste stappen. De aandachtsfunctionaris gebruikt de kennis zelf in de dagelijkse praktijk in contact met cliënten (indien van toepassing) en in het contact met collega’s. Zij zijn in staat om het protocol van de organisatie inhoudelijk af te stemmen op de eisen van de wetgeving.

Aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld , kindermishandeling en ouderenmishandeling
Schuiven naar boven