Aanpak ouderenmishandeling

Samen met 3 collega-trainers hebben we een aantal jaren geleden de Stichting Aanpak OuderenMishandeling, SAOM, (www.stichtingsaom.nl) opgericht, omdat we merkten dat het thema ouderenmishandeling nog veel te weinig aandacht krijgt. Hierdoor worden veel te veel ouderen  slachtoffer van fysiek, emotioneel, seksueel en/of financieel misbruik.

Mishandeling van ouderen blijft (te) vaak onopgemerkt, terwijl één op de twintig ouderen ermee te maken krijgt. Zorgverleners spelen een belangrijke rol in het herkennen, bespreken en het stoppen van ouderenmishandeling.

Groeiend aantal slachtoffers

Het aantal slachtoffers van ouderenmishandeling zal de komende jaren blijven groeien. Door de vergrijzing komen er immers steeds meer ouderen. Ook blijven zij langer thuis wonen en zijn ze afhankelijk van mantelzorg, waardoor ze kwetsbaar zijn.

Voor zorgprofessionals is het belangrijk om signalen te herkennen en in te grijpen als zij vermoeden dat een cliënt wordt mishandeld. 

Op 13 juni 2024 organiseren we als stichting een congres over dit thema.

13 juni en 1 oktober: als je werkt met ouderen, reserveer je deze dag en ochtend in je agenda en schrijf je je snel in!

📢 1 op de 20 zelfstandig wonende ouderen wordt mishandeld ➡ teveel
📢 vergrijzende maatschappij ➡ kans om als oudere mishandeld te worden neemt toe
📢 jij bent professional werkend met ouderen? ➡ Dan heb je vast de data al gereserveerd in de agenda!

Het Leerhuis aanpak ouderenmishandeling komt eraan! Een unieke combinatie van congres, toepassen in de praktijk en uitwisselen van ervaringen en ideeën!

Op donderdag 13 juni is de congresdag met plenaire sprekers en 2 workshoprondes per persoon. Theater maakt het thema verder inzichtelijk en uiteraard is er tijd om te netwerken!

De ochtend van 1 oktober ga je 2x online: 1x per gevolgde workshop. Met de workshopleider en collega-deelnemers wissel je de opgedane ervaringen voor voorgaande maanden uit: wat werkt er wel en wat vraagt nog aandacht? Hoe kun je elkaar helpen zodat iemand niet het hele wiel hoeft uit te vinden?

Kortom: een interactief en langer lopend programma om je verder toe te rusten met kennis en vaardigheden!

Aanpak ouderenmishandeling
Schuiven naar boven