Aanbod

Trainingen

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(3-daagse training)

Deelnemers worden met deze training opgeleid tot Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld, Kinder- en Ouderenmishandeling, (ex)Partnergeweld en andere vormen van mishandeling.

Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de Wet Meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

Als aandachtsfunctionaris kan je na de training een actieve bijdrage leveren aan de implementatie/opnieuw onder de aandacht brengen van de Wet Meldcode binnen je organisatie en kan je rond dit thema fungeren als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau, en bij de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan de Wet verplichte Meldcode verbonden zijn. Daarnaast heb je als aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega’s als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of mishandeling.

Kosten: - incompany training € 4900,-

- open inschrijving € 625,-

Heb je interesse, wilt je meer informatie of je inschrijven?
Neem dan contact op

Training Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Text 

Prijs: €.....

Heb je interesse, wilt je meer informatie of je inschrijven?
Neem dan contact op

Training stap 1 van de Meldcode:
Signalen van zorg in kaart brengen

Text

Prijs: €.....

Heb je interesse, wilt je meer informatie of je inschrijven?
Neem dan contact op

Training stap 3 van de Meldcode:
In gesprek met betrokkenen over de zorgen

Text 

Prijs: €.....

Heb je interesse, wilt je meer informatie of je inschrijven?
Neem dan contact op

Schuiven naar boven