Blog

Aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld , kindermishandeling en ouderenmishandeling

Als aandachtsfunctionaris ben je binnen je organisatie onder andere het aanspreekpunt voor je collega’s als het gaat om de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle organisaties die werken met de Wet Meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale […]

Aanpak ouderenmishandeling

Samen met 3 collega-trainers hebben we een aantal jaren geleden de Stichting Aanpak OuderenMishandeling, SAOM, (www.stichtingsaom.nl) opgericht, omdat we merkten dat het thema ouderenmishandeling nog veel te weinig aandacht krijgt. Hierdoor worden veel te veel ouderen  slachtoffer van fysiek, emotioneel, seksueel en/of financieel misbruik. Mishandeling van ouderen blijft (te) vaak onopgemerkt, terwijl één op de […]

Preek van de Leek over huiselijk geweld, 11 Februari, 19:30, Emmaüskerk, Barneveld

Erna Vinke houdt preek van de leek: ‘Doorbreek de cirkel van huiselijk geweld’ Bron: Barneveldse Krant, Pagina: HARTENZIEL, wo 7 feb 2024.  Foto en tekst: Henk van IJken Erna Vinke: ,,Huiselijk geweld wordt overgedragen van ouder(s) op kinderen, en als je met opa en oma praat, blijkt dat het bij hen vaak ook al speelde.” Het afgelopen […]

Schuiven naar boven